Etik Değerlerimiz

İnsana Saygı

Şirket içi ve dışı ilişkilerimizde karşılıklı saygı ve güvenle hareket ederiz. Çalışanlarımıza müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı saygın ve onurlu bir tutum sergileriz.

Fırsat Eşitliği

Şirket politikamız çerçevesinde; gerek İş başvurusu ve işe alım süreçlerinde, gerekse iş ilişkilerimizde; insanların ırkına, inancına, politik görüşüne, etnik kökenine, kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine, medeni durumuna, yaşlarına ve engellilik hamilelik durumuna bakmaksızın adil bir şekilde herkese eşit olanaklar sunarız. Şirket Yönetimimiz ve çalışanlarımız hedeflerine ulaşırken; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Uluslararası hukuk kurallarına ve şirketimizin iş etiği kurallarına uygun hareket ederler.

Çalışma Hakkına Saygı Gösterme

Maksen, çalışanlarının çalışma haklarına saygı gösterir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları, İş Kanunu ve Uluslararası hukuk kurallarının yanı sıra insani değerleri de göz önünde bulundurarak hareket eder. Çocuk işçi çalıştırmaz, zorla çalıştırmaz, yasal çalışma sürelerine uygun hareket eder. Çalışanlarının emeklerine karşılık yasaların gerektirdiği her türlü ücret ve ödemeyi yapar. Ayrıca çalışanların işe olan katkıları oranında uygun görülen artı değerleri çalışanlarına sunar.

Gizlilik Esasına Uymak

Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizli tutulması gerektiğini bilir, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemleri alır. Şirkete ait basılı, kayıtlı belgeler, e-postalar, şifreler ve kodlar, sözleşmeler, satış ve satın alma teklifleri, şirket dışına çıkartılamaz, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. İşten ayrıldıktan sonra da bu bilgilerin gizliği devam eder.Çalışanlara ait kişisel bilgiler gizlidir, yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

Menfaat Çatışmasından Kaçınma

Maksen, ticari faaliyetlerini sürdürürken, herhangi bir menfaat sağlamak için yasalara aykırı olan usulsüz bir davranışta bulunmaz. Maksen çalışanları, müşteriler/tedarikçiler şirketin ticari ilişki içinde bulunduğu kişilerle özel iş ilişkisine giremez. Borç yada mal alamaz ve veremez. Ayrıca şirketi yükümlülük altına sokacak hediye, çek, tatil, indirimi vb gibi teklifleri kabul edemez. (Yılbaşı ve bayramlarda alınan kitap, ajanda, çiçek ve çikolata gibi hediyeler bu kapsamın dışındadır.)

İş Güvenliğinin Sağlanması ve Çevreyi Koruma

Maksen, çalışılan iş ortamında her türü iş güvenliği önlemini alır, çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini iş güvenliği konusuna eğitir. İş güvenliği kurallarına uygun çalışılmasını takip eder ve denetler. Uygulayacağı sistemler ve yöntemlerle çevreyi olumsuz şekilde etkileyecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirme

Maksen çalışanları, çevreye, topluma karşı duyarlı ve sorumluluklarının bilincindedir. Sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif katılım sağlamaya çalışır.

Müşterilerimize Karşı Sorumlu Davranma

Maksen, en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır. Sorunlara karşı duyarlıdır. Hızlı ve kalıcı çözümler üretir. En üst seviyede müşterinin güvenini kazanmayı hedefler. Müşterilere karşı verdiği sözleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.